Услуги

Изграждане на безжични мрежи до ключ

• Предпроектно Проучване & Придобиване на Обект
• Скициране на обект & Подробен/Работен Проект 
• Разрешителни & Узаконяване на Обекта
• Доставка на мрежовата инфраструктура ( кули, шелтери, А/С, PSU, DG, RF материали и др.)
• Строително монтажни дейности & външно електрозахранване
• Инсталация, конфигуриране и интегриране на базови станции и радиорелейно оборудване
• Подмяна на базови станции и радиорелейно оборудване
• Планиране и дизайн на базови станции и радиорелейни мрежи
• Оптимизация на мобилната мрежа, измерване на  покритие на базова станция
• Обслужване на мрежовата инфраструктура & Поддръжка (24х7 информационен център, Превантивна и Коригираща Поддръжка)
• Решения за Вътрешни покрития– Разпределителни антенни системи, ретранслатори и т.н.

 

Тв Цифрово Разпространение - DVB - T 

• Управление на Обекта
• Инсталация, Конфигуриране и Интегриране на Цифрови ТВ предаватели             
 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА линейни кабелни трасета

• Предпроектно Проучване & Придобиване на Обект
• Скициране на обект & Подробен/Работен Проект 
• Разрешителни & Узаконяване на Обекта
• Изкопни и строителни работи
• Доставка на всички необходими материали - кабели, тръби, муфи, конектори
• Полагане на кабелите, изработка на шахти, муфи, заварки на оптичен кабел, отклонения "последна миля" и всичко останало според проекта