За Vivacom

2014-2015
Раком НТ е един от основните подизпълнители на Vivacom

За Мобилтел

1998 - до сега
От 1998г- до сега Раком НТ изгради за Мобилтел

Ериксон България

2011 - 2015
От 2011 г. насам сме инсталирали за Ериксон България

Nokia Solutions and Networks

2011 - 2014
За Nokia Solutions and Networks Раком НТ инсталира GSM базови станции

Алкател - Лусент България

2008 - 2010
За Alcatel - Lucent България

Глобул

2005 -2008
От 2005 година до 2008 г., Раком НТ изгради

БТК - GSM мобилен оператор (Вивател)

2005
След навлизането на БТК (Vivatel) като трети мобилен оператор, Racom NT:

ТВ Разпространение

2011-2012
Участвахме активно и с най-голям дял в цифровизацията на ефирното ТВ разпространение, т.нар. Обществен Мултиплекс

DVB-T

2004
Раком НТ достави, монтира и пусна в действие «под ключ» първата система за Цифрова Ефирна Телевизия

VSAT Systems

1996-1997
Раком НТ е първата компания в България, изпълнявала проекти за изграждането и поддръжката на VSAT системи.

DON (Digital Overlay Network)– LOT3

1994-2002
Инсталирахме и пуснахме в експлоатация цялата Цифрова, SDH и PDH, Радиорелейна мрежа( DMW) на БТК, като част от проект DON (Digital Overlay Network)– LOT3.

Сателитна земна станция за космически връзки «Шипка»

1994
Raком НT получи отлични референции и специални благодарности