Глобул

2005 -2008

За "Космоте Груп България" (Globul), от 2005 година до 2008 г., Раком НТ  изгради:

  • Цифрови Радиорелейни линии, PDH и SDH - повече от 400 инсталирани, пуснати в експлоатация, тествани и интегрирани в мрежата - в цялата страна (Siemens).

  • GSM базови станции - над 200 инсталирани, пуснати в експлоатация, тествани и интегрирани в мрежата - в цялата страна (Ericsson).

  • Оптимизация на GSM базови станции, предоставени от Ericsson - извършени повече от 150 разширения - в цялата страна