Алкател - Лусент България

2008 - 2010

За Alcatel - Lucent България, от 2008 г. до края на 2010 г., Раком НТ е изградила  повече от 170 Цифрови Радиорелейни Линии, конфигурирани, тествани и интегрирани към мрежата на Vivacom в цялата страна