Deutsche Netzbau GmbH

2020 - до сега

През април 2020 г. Racom NT подписа договор с Deutsche Netzbau GmbH за изпълнение на линейни кабелни трасета, включително всички дейности - изкопни и възстановителни работи, полагане на тръбите и кабела, изграждане на шахти, заварки на оптични влакна, отклонения тип "последната миля" и всичко останало предвидено по проект.